Sănătate

Cum procedez dacă am o urgență medicală?

Pentru urgențe medicale vă puteți adresa:

 • la numărul unic pentru apeluri de urgență 112, disponibil în toată țara, ce poate fi apelat din toate rețelele publice de telefonie. Apelurile sunt preluate in sistem 24 ore/7 zile și pot fi procesate în mai multe limbi de circulație internațională și în limbile minorităților naționale;
 • medicilor de familie (indiferent dacă sunteți sau nu înscriși pe lista unui medic de familie);
 • medicilor de specialitate din ambulatoriul clinic de specialitate aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

Serviciile medicale pentru situațiile de urgență medico-chirurgicală permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu, fără a mai fi necesară prezentarea biletului de trimitere.

 • structurilor de urgență (UPU/CPU, cameră de gardă) din cadrul unităților sanitare cu paturi.

Ce este medicul de familie și cum mă pot înscrie la acesta?

Medicul de familie reprezintă primul contact al pacientului cu sistemul de sănătate. Serviciile de medicină primară se bazează pe relația continuă dintre medic și persoana înscrisă pe lista proprie.

Orice persoană are posibilitatea de a se înscrie pe lista unui medic de familie pe care îl alege.

De asemenea, după expirarea a cel puțin 6 luni de la data înscrierii, poate opta pentru schimbarea acestuia.

Beneficiați la medicul de familie de servicii cuprinse în pachetul de bază: servicii medicale curative, de prevenție, consultații la domiciliu, administrare de medicamente, precum și de o serie de servicii adiționale, pe care medicul de familie le poate furniza dacă are pregătirea și aparatura necesară.

Serviciile medicale curative cuprind serviciile pentru urgențele medicale, precum și consultațiile pentru afecțiunile acute (inclusiv intervenții de mică chirurgie sau manevre specifice), subacute și cronice.

Ce drepturi am pe linie de acces la servicii medicale?

Puteți beneficia de:

 • Servicii medicale, materiale sanitare, medicamente și dispozitive medicale acordate în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, fără plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, a contribuției personale pentru medicamentele acordate în tratamentul ambulatoriu și cu scutire de la coplată (la serviciile la care este prevăzută aceasta);
 • Serviciile medicale în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice cuprinse în pachetul de servicii de bază se acordă fără a fi necesară prezentarea biletului de trimitere, care este formular cu regim special utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România.

În cadrul programelor naționale de sănătate curative derulate de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate puteți beneficia de medicamente, materialele sanitare, dispozitive medicale și servicii medicale, ca și asigurații români, fără plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, a contribuției personale pentru medicamentele acordate în tratamentul ambulatoriu și cu scutire de la coplată, astfel:

Programul național de boli cardiovasculare

Asigurarea tratamentului bolnavilor cu afecțiuni cardiovasculare prin:

 • proceduri de cardiologie intervențională;
 • proceduri de chirurgie cardiovasculară;
 • proceduri de chirurgie vasculară;
 • proceduri de cardiologie intervențională pentru malformațiile cardiace.

Programul național de oncologie

 • tratamentul medicamentos al bolnavilor cu afecțiuni oncologice;
 • reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare;
 • radioterapia bolnavilor cu afecțiuni oncologice;
 • diagnosticul și monitorizarea leucemiilor acute;
 • diagnosticul genetic al tumorilor solide maligne.

Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile

 • tratamentul surdității prin proteze auditive implantabile.

Programul național de diabet zaharat

 • prevenția secundară a diabetului zaharat prin dozarea hemoglobinei glicozilate -HbA 1c;
 • asigurarea tratamentului medicamentos al pacienților cu diabet zaharat, inclusiv a dispozitivelor medicale specifice: pompe de insulină, sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei și materiale consumabile pentru acestea;
 • automonitorizarea bolnavilor cu diabet zaharat insulinotratați: teste de automonitorizare glicemică și sisteme de monitorizare continuă a glicemiei.

Programul național de tratament al bolilor neurologice

 • Tratamentul bolnavilor cu scleroză multiplă.

Programul național de tratament al hemofiliei și talasemie

 • tratamentul bolnavilor cu hemofilie și talasemie.

Programul național de tratament pentru boli rare

 • tratamentul bolnavilor  cu boli rare. 

Programul național de sănătate mintală

 • asigurarea tratamentului specific la bolnavii cu toxicodependență, precum și testarea metaboliților stupefiantelor la aceștia.

Programul național de boli endocrine

 • tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, bolnavilor cu gușă datorată carenței de iod și proliferări maligne.

Programul național de ortopedie

 • bolnavilor cu afecțiuni articulare prin endoprotezare;
 • pierderilor osoase importante epifizo-metafizare de cauză tumorală sau netumorală prin endoproteze articulare tumorale;
 • bolnavilor cu diformități de coloană vertebrală prin implant segmentar de coloană;
 • bolnavilor cu patologie tumorală, degenerativă sau traumatică prin chirurgie spinală;
 • tratamentul instabilităților articulare cronice prin implanturi de fixare.

Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană

 • tratamentul stării post-transplant în ambulatoriu a pacienților cu transplant;
 • tratamentul recidivei hepatitei cronice cu virus hepatitic B la pacienții cu transplant hepatic.

Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică

 • asigurarea serviciilor de supleere renală, inclusiv medicamente și materiale sanitare specifice, investigații medicale paraclinice specifice, transportul nemedicalizat al pacienților hemodializați prin hemodializă convențională sau hemodiafiltrare intermitentă online de la și la domiciliul pacienților;
 • transportul lunar al medicamentelor și materialelor sanitare specifice dializei peritoneale continue sau automate, la domiciliul pacienților.

Programul național de terapie intensivă a insuficienței hepatice

 • tratamentul pacienților cu insuficiență hepatică prin epurare extrahepatică.

Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță

 • asigurarea investigațiilor diagnostice și a tratamentului unor afecțiuni complexe cu ajutorul dispozitivelor de înaltă performanță;
 • tratamentul bolnavilor cu maladia Parkinson prin implantarea dispozitivelor de stimulare profundă;
 • tratamentul bolnavilor cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos prin proceduri microchirurgicale sau prin implantarea unui dispozitiv medical: stimulator al nervului vag sau dispozitiv de stimulare cerebrală profundă;
 • tratamentul bolnavilor cu hidrocefalie congenitală sau dobândită, prin implantarea sistemelor de drenaj ventriculo-peritoneal;
 • tratamentul durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular;
 • tratamentul de stimulare profundă cerebrală la bolnavii cu distonii generalizate sau distonii focale/segmentare rezistente la terapia cu toxină botulinică.

Programul național de PET-CT

 • monitorizarea evoluției pentru unele afecțiuni;
 • evaluarea opțiunilor terapeutice;
 • diagnosticul și monitorizarea unor bolilor rare.

Cum pot să am acces la tratamente pentru bolile cronice care se eliberează pe bază de prescripție medicală?

Medicii de familie acordă consultații periodice pentru asigurații cu boli cronice care se realizează pe bază de programare și se acordă pentru continuarea terapiei, pentru supravegherea evoluției bolii și a complicațiilor acesteia. Pacienții cu boli cronice pot beneficia de o consultație pe lună la medicul de familie, la cabinet sau la distanță. Consultațiile furnizate de medicul de familie pentru pacienții cu boli cronice pot fi acordate și la domiciliu.

Medicii specialiști din ambulatoriul clinic de specialitate acordă pacienților cu afecțiuni cronice, 4 consultații pe trimestru, cu încadrarea în cel mult 2 consultații pe lună, pentru servicii care prevăd evaluarea pacientului și a investigațiilor de laborator, prescrierea tratamentului și urmărirea evoluției bolii. Consultațiile pentru afecțiunile cronice pot fi acordate și la distanță, prin orice mijloace de comunicare, fiind exceptate de la obligația prezentării biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic specialist. Documentele rezultate în urma consultațiilor vor fi transmise pacientului prin mijloace de comunicare electronică.

Doar medicii aflați în relație contractuală cu o casă de asigurări de sănătate (medicul de familie sau medicul de specialitate, din ambulatoriu sau spital) pot emite prescripții medicale cu medicamente care se decontează în sistemul de asigurări sociale de sănătate și la care aveți dreptul ca și asigurații români.

Medicul dumneavoastră curant, pentru afecțiunile de care suferiți, la finalizarea consultației sau la externarea din spital, poate să vă emită o prescripție medicală electronică cu medicamente rambursate în sistemul de asigurări sociale de sănătate  care se eliberează prin farmaciile comunitare.

Pentru preparatele stupefiante și psihotrope, medicul dvs. curant va emite o prescripție medicală cu regim special (de culoare galbenă pentru stupefiante sau verde pentru psihotrope) care se eliberează prin farmaciile comunitare.

Pentru afecțiunile cronice, medicamentele din prescripția medicală electronică/prescripția cu regim special pot fi ridicate din farmacie în maxim 30 de zile iar la  eliberarea acestora nu datorați contribuția personală.

Medicamentele fără prescripție medicală nu se decontează în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Anumite medicamente pot fi prescrise doar de către medicii de specialitate din ambulatoriu sau spital și doar pentru anumite indicații, în acord cu protocoalele terapeutice.

Anumite medicamente pentru afecțiunile cronice cu risc crescut cuprinse în programele naționale de sănătate curative se administrează exclusiv în cadrul spitalizării continue sau de zi (ex: medicamente cu administrare parenterală în afecțiuni oncologice, medicamente aferente sclerozei multiple, medicamente pentru unele boli rare).

Gravidele sunt urmărite pe perioada sarcinii? Unde?

Gravidele pot beneficia:

 • La medicul de familie de consultații de monitorizare a evoluției sarcinii și lăuziei;
 • Luarea în evidență în primul trimestru (1 consultație);
 • Supravegherea lunar din luna a 3-a până în luna a 7-a (1 consultație/lună);
 • Supravegherea de două ori pe lună din luna a 7-a până în luna a 9-a (2 consultații/lună);
 • Urmărirea lăuzei la externarea din maternitate – la domiciliu (1 consultație);
 • Urmărirea lăuzei la 4 săptămâni de la naștere – la domiciliu (1 consultație);
 • La medicul de specialitate obstetrică – ginecologie din ambulatoriul clinic de specialitate de consultații pentru supravegherea evoluției sarcinii și lăuziei (o consultație pentru fiecare trimestru de sarcină și o consultație în primul trimestru de la naștere). Gravidele se pot prezenta direct la medicul specialist pentru a beneficia de aceste servicii fără a fi nevoie de bilet de trimitere);
 • La nivelul ambulatoriului de specialitate pentru specialitatea obstetrică ginecologie  și la nivelul unităților sanitare cu paturi care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale diagnostice caz specifice gravidei se pot acorda următoarele servicii:
  • Supravegherea unei sarcini normale (la gravida care nu deține documente medicale care să ateste existența în antecedentele personale patologice a rubeolei, toxoplasmozei, infecției CMV);
  • Supravegherea unei sarcini normale (la care gravida deține documente medicale care să ateste existența în antecedentele personale patologice a rubeolei, toxoplasmozei, infecției CMV);
  • Screening prenatal (săptămânile 11-19 + 6 zile);
  • Supravegherea altor sarcini cu risc crescut.
 • La nivelul unităților sanitare cu paturi – unde se pot acorda servicii spitalicești în regim de spitalizare de zi sau în regim de spitalizare continuă. 

Comments are closed.