Muncește în România

În ce condiții o persoană strămutată din Ucraina se poate angaja în România?

A. Pentru cetățenii ucraineni intrați legal pe teritoriul României, atât cei care au solicitat și li s-a acordat protecție temporară, cât și cei care nu solicită o formă de protecție, au fost reglementate condiții excepționale pentru angajarea cetățenilor ucraineni, măsuri care derogă de la regulile obișnuite aplicabile accesului străinilor la muncă.

B. În considerarea dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr.367/2022 privind stabilirea unor condiţii de asigurare a protecţiei temporare precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor, un cetățean ucrainean, beneficiar de protecție temporară, are dreptul de a fi angajat în muncă de persoane fizice sau juridice, de a desfăşura activităţi independente, respectând regulile aplicabile profesiei, precum şi activităţi precum oportunităţi educative pentru adulţi, pregătire vocaţională şi experienţă practică de lucru, în condiţiile legii, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2022 privind modificarea și completarea unor acte normative precum și pentru stabilirea unor măsuri de sprijin și asistență umanitară.

C. Conform prevederilor alin. 3 de la art. VI din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 20/2022, încadrarea în muncă a cetăţenilor ucraineni, care provin din zona de conflict armat din Ucraina, care nu deţin documente care să probeze calificarea profesională sau experienţa în activitate necesare ocupării unui loc de muncă, se poate realiza [mai puțin pentru/în profesiile reglementate] pentru o perioadă de 12 luni cu posibilitatea de prelungire cu perioade de 6 luni, pentru maximum un an, în baza declaraţiei pe propria răspundere a acestora că îndeplinesc condiţiile de calificare profesională şi experienţă în activitate necesare ocupării locului de muncă pe care urmează să fie încadraţi.

Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 20/2022, citate la paragraful anterior,  nu se aplică în cazul cetăţenilor ucraineni proveniţi din zona de conflict armat din Ucraina, care doresc să acceadă la un loc de muncă ori să exercite în România, în mod independent sau ca salariat, profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist, moaşă, medic veterinar şi arhitect sau una din profesiile prevăzute la anexele nr. 2, 4 şi 8 din Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare.

D. În continuare, regăsiți informații referitoare la aspectele practice privind privind încadrarea în muncă a cetăţenilor ucraineni

 1. Cum se pot angaja în România.
 • In baza protecției temporare/statutului de azilant li se eliberează un permis de ședere, pentru o perioadă de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii, care le permite și să muncească. Cetățenii ucraineni care doresc să lucreze în țara noastră NU au nevoie de aviz sau viză de muncă.
 • Oferta de locuri de munca vacante este disponibilă la sediul Agentiilor pentru Ocuparea Fortei de Muncă dar si pe site-ul ANOFM.
 1. Pașii de urmat pentru a se angaja.
 • Reglementarea statutului – protecție temporară, refugiat/azilant – în termen de maximum 90 de zile de la intrarea pe teritoriul României;
 • Înregistrarea la cea mai apropiată agenție pentru ocuparea forței de muncă ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă unde primesc sprijin în obținerea unui loc de muncă: informare, consiliere și mediere din partea consilierului AJOFM/AMOFM;
 • Sau identificare locuri de muncă în timp real pe site-ul ANOFM:

https://www.anofm.ro/lmvw.html?agentie=ANOFM&categ=3&subcateg=1.

 1. Dacă nu au nicio diplomă sau alte documente pentru a demonstra calificarea sau experiența profesională.
 • Dacă nu dețin documente care să probeze calificarea profesională sau experiența în activitate necesare ocupării unui loc de muncă, se pot încadra în muncă în baza unei declarații pe propria răspundere potrivit căreia îndeplinesc condițiile de calificare profesională și experiență în activitate necesare ocupării locului de muncă respectiv și nu au antecedente penale care să fie incompatibile cu activitatea în cauză. Angajarea se poate face în aceste condiții doar pentru o perioadă de 12 luni, cu posibilitatea de prelungire ulterioară cu perioade de 6 luni, pentru maximum un an.
 • Declarația pe propria răspundere mai sus amintită a fost tradusă în limba ucraineană, a fost postată pe site-ul www.anofm.ro și poate fi descărcată accesând linku-rile:

https://www.anofm.ro/upload2/ANOFM/19994/ANEXA_-_declaratie_RO.pdf

https://www.anofm.ro/upload2/ANOFM/19994/ANEXA_-_declaratie_UA.pdf

 • Cetățenii ucraineni care solicită acordarea unei forme de protecţie pot primi acces la piaţa muncii în condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii români, după expirarea unei perioade de 3 luni de la data depunerii cererii de azil, dacă nu a fost luată o hotărâre în faza administrativă a procedurii, iar întârzierea nu poate fi imputată acestuia, precum şi pe perioada derulării procedurii de azil în faza judecătorească.
 • Aceste reguli speciale se aplică doar în cazul în care au intrat legal pe teritoriul României și nu solicită o formă de protecție potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România (respectiv statutul de refugiat sau statutul conferit prin protecția subsidiară).
 • Nu pot fi angajati în locuri de muncă ce presupun obligativitatea deținerii cetățeniei române sau a unui stat membru al Uniunii Europene sau în instituții publice cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniile sectoriale definitorii ale siguranței și securităţii naţionale.
 1. Cetățenii ucraineni au dreptul la șomaj
 • Cetățenii ucraineni care au dobândit protecţie internaţională în România au acces la sistemul asigurărilor pentru şomaj, la măsurile de prevenire a şomajului şi la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, în condiţiile stabilite de lege pentru cetăţenii români.
 1. Ce tipuri de sprijin pot primi pentru a se angaja
 • Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă oferă sprijin pentru integrarea pe piața muncii cetățenilor ucraineni, în aceleași condiții ca și pentru cetățenii români.
 • Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin structurile sale teritoriale, oferă următoarele servicii gratuite cetățenilor ucraineni înregistrați în evidențele sale: informare și consiliere profesională; medierea muncii pe locurile de muncă vacante; formare profesională; evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute în contexte non-formale sau informale; servicii de asistență pentru obținerea unui loc de muncă în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European.
 • Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) a elaborat un pliant în limba română, ucraineană și engleză, material ce a fost postat pe site-ul ANOFM și rețele de socializare (Facebook, LinkedIN). Pliantul conţine un cod QR cu datele de contact ale tuturor agențiilor județene, locale sau puncte de lucru și unul pentru locurile de muncă vacante: https://www.anofm.ro/upload2/ANOFM/19895/pliant_servicii_refugiati_ucraineni.pdf.
 1. Pot să participe la cursuri gratuite de calificare. Ce trebuie să facă.
 • Cetățenii ucraineni pot participa la cursuri gratuite de formare profesională organizate de ANOFM, dacă sunt înregistrați la una dintre agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă. Înregistrarea la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a Municipiului București se face pe baza actului de identitate, a pașaportului sau a altui document care atestă identitatea.
 • ANOFM a organizat 3 cursuri de limba romană pentru solicitanții ucraineni, iar în prezent, alte 4 cursuri sunt în pregătire;
 • Cursurile de limba română pentru cetățenii ucraineni, organizate până în prezent (cele 3 incheiate), au presupus un efort financiar de 16.365 RON, din bugetul ANOFM.
 1. Pentru profesiile specializate este necesară echivalarea/recunoașterea diplomelor. Cum poate fi realizată aceasta.
 • Pentru practicarea profesiilor de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist, moașă, medic veterinar, arhitect sau una din profesiile prevăzute la anexele nr. 2, 4, 8 din Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea profesiilor reglementate din România, trebuie să se adreseze Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED)/Ministerul Educației pentru detalii privind demersurile necesare recunoașterii/echivalării diplomelor deținute.

Informații utile pot fi găsite accesând website-ul CNRED: https://www.cnred.edu.ro/en

 

Informații privind ocupațiile reglementate la practicare, inclusiv în limba ucraineană, pot fi găsite pe site-ul Comisiei Europene la adresa:

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/regulated-professions/index_ro.htm.

 

 1. Cum pot învăța limba română.
 • Cetățenii ucraineni pot beneficia de cursuri gratuite de limba română în funcție de nevoile lor organizate de agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă.

Pentru aceasta trebuie să contacteze agenția pentru ocuparea forței de muncă în raza căreia au domiciliul.

I. Referitor la ” lista agențiilor județene de ocuparea forței de muncă și contacte.”, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) a elaborat un pliant în limba română, ucraineană și engleză, material ce a fost postat pe site-ul ANOFM și rețele de socializare (Facebook, LinkedIN). Pliantul conţine un cod QR cu datele de contact ale tuturor agențiilor județene, locale sau puncte de lucru și unul pentru locurile de muncă vacante: https://www.anofm.ro/upload2/ANOFM/19895/pliant_servicii_refugiati_ucraineni.pdf.

De asemenea, anexăm prezentei lista tuturor agențiilor de ocupare a forței de muncă și facem precizarea că aceste informații sunt disponibile și pe site-ul ANOFM la secțiunea Contact – Contact AJOFM: https://www.anofm.ro/index.html?agentie=&categ=7&subcateg=2 .

 

II. Referitor la aspectele vizate de a III-a întrebare – ”sub ce formă juridică pot funcționa meseriile liberale pentru persoane strămutate din Ucraina în România”, respectiv de a IV-a întrebare –  ”în ce condiții și ce obligații au cetățenii ucraineni care vor să dechidă un SRL/PFA pe teritoriul României?”, exceed domeniul de competență al Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.

În completarea cele menționate la paragraful anterior, facem următoarele precizări:

A. Profesiile liberale presupun desfășurarea de activităţi profesionale/economice independente exercitate, individual sau în asociere, de persoane fizice care posedă o pregătire specială în domeniul respectiv, cum ar fi, printre alții, avocaţi, notari, executori judecătoreşti, arhitecţi, medici, medici stomatologi, farmacişti, medici veterinari, psihologi etc.

Accesul într-o anumită profesie liberală este reglementat atât prin legislaţia specifică  cât şi prin norme stabilite de propriile organe reprezentative atunci, în cazul în care acestea au atribuţii de reglementare.

În cazul majorităţii profesiilor liberale intrarea în profesie este posibilă numai după obţinerea unei autorizări sau a altor forme de licenţiere, care, de regulă, se acordă numai dacă sunt îndeplinite anumite condiţii (nivel al studiilor, experienţă, promovarea unui examen etc.). Îndeplinirea acestor condiţii este verificată fie de către instituțți/autorități de stat, fie de către organizaţia profesională aferentă respectivei profesii liberale.

 

B. Cu referire la condițiile ce trebuie îndeplinite și la obligațiile ce revin cetățenilor ucraineni care vor să dechidă un SRL/PFA pe teritoriul României.

Apreciem ca fiind necesar și oportun ca informațiile referitoare la condițiile ce trebuie îndeplinite și la obligațiile ce revin cetățenilor ucraineni care vor să dechidă un SRL/PFA pe teritoriul României să fie solicitate Ministerului Economiei, respectiv Ministerului Antreprenoriatului, în considerarea faptului că sunt desemnate instituții responsabile pentru activitatea 5.4 –  ”Consultanță pentru iniţierea unei afaceri”, de la măsura 5  –  ”Măsuri ţintite pentru integrarea persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România”, din cadrul Planului naţional de măsuri cu privire la protecţia şi incluziunea persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă  a Guvernului nr. 100/2022. 

De asemenea, supunem atenței dumneavoastră oportunitatea solicitării de informații, în sensul celor avute în vedere la întrebările 4 și 5, din adresa dumneavoastra, de la Oficiul Național al Registrului Comerțului (O.N.R.C.), înstituția care, conform art. 14 din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului, ”pune la dispoziţia publicului, în mod gratuit, în limbile română şi engleză, pe pagina sa de internet sau pe portalul de servicii online, cu acces şi prin intermediul portalului digital unic, informaţii cu privire la legislaţia ce reglementează:

a) constituirea şi înmatricularea profesioniştilor persoane juridice, inclusiv prin procedura online, înregistrarea persoanelor fizice, şi anume: cerinţele privitoare la actul constitutiv/acordul de constituire, inclusiv la utilizarea formularului-tip de act constitutiv/acord de constituire; documentele care se depun la oficiul registrului comerţului, mijloacele de identificare electronică, cerinţele legate de limba în care poate fi întocmit/prezentat un document şi, dacă se solicită asistenţă, tarifele aplicabile, după caz;

b) înregistrarea sucursalelor şi a menţiunilor referitoare la acestea în registrul comerţului, în modalităţile şi prin mijloacele prevăzute de lege, inclusiv prin mijloace electronice, documentele necesare înregistrării sucursalelor în registrul comerţului, mijloacele de identificare electronică, cerinţele legate de limba în care poate fi întocmit/prezentat un document şi, dacă se solicită asistenţă, tarifele aplicabile, după caz”.

 

Alte detalii despre munca în România

Am dreptul să muncesc în România?

Cetățenii ucraineni au dreptul să lucreze în România.

Dacă ați intrat legal pe teritoriul României și nu solicitați o formă de protecție, puteți fi încadrat în muncă fără aviz de angajare și puteți solicita prelungirea dreptului de ședere în scop de muncă fără obligativitatea obținerii unei vize de lungă ședere.

De asemenea, puteți solicita prelungirea dreptului de ședere în scop de muncă și eliberarea unui permis unic, fără obligativitatea obținerii unei vize de lungă ședere pentru angajare în muncă.

Dacă ați intrat legal pe teritoriul României și ați solicitat/beneficiați de protecție temporară, aveți dreptul de a fi angajat în muncă de persoane fizice sau juridice, de a desfășura activități independente, respectând regulile aplicabile profesiei, precum și oportunități educative pentru adulți, pregătire vocațională și experiență practică de lucru, în condițiile legii.

Precizăm că, în conformitate cu informațiile publicate pe site-ul Inspectoratului General pentru Imigrări dacă ați intrat în România cu orice fel de documente, puteți rămâne legal pe teritoriul României până la 90 de zile, chiar dacă nu vă înregistrați ca beneficiar al protecției temporare.

Vă recomandăm să vă înregistrați cât mai repede ca beneficiar al protecției temporare ca să puteți beneficia de drepturile specifice acestei forme de protecție în România.

Cum mă pot angaja?

In baza protecției temporare/statutului de azilant vi se eliberează un permis de ședere, pentru o perioadă de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii, care vă permite să munciți. Cetățenii ucraineni care doresc să lucreze în țara noastră NU au nevoie de viza de muncă.

Dacă nu dețineți documente care să probeze calificarea profesională sau experiența în activitate necesare ocupării unui loc de muncă, vă puteți încadra în muncă în baza unei declarații pe propria răspundere potrivit căreia îndepliniți condițiile de calificare profesională și experiență în activitate necesare ocupării locului de muncă respectiv și nu aveți antecedente penale care să fie incompatibile cu activitatea în cauză. Angajarea se poate face în aceste condiții doar pentru o perioadă de 12 luni, cu posibilitatea de prelungire ulterioară cu perioade de 6 luni, pentru maximum un an. Aceste prevederi nu se aplică persoanelor care doresc să acceadă ori să exercite în România, profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist, moașă, medic veterinar și arhitect sau una din profesiile prevăzute la anexele nr. 2,4,8 din Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea profesiilor reglementate din România.

Declarația pe propria răspundere mai sus amintită a fost tradusă în limba ucraineană, a fost postată pe site-ul www.anofm.ro și poate fi descărcată accesând link-rile: ROMÂNĂ, UCRAINEANĂ.

Aceste reguli speciale se aplică doar cetățenilor ucraineni intrați legal pe teritoriul României și care nu solicită o formă de protecție potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România (respectiv statutul de refugiat sau statutul conferit prin protecția subsidiară).

Nu puteți fi angajat în locuri de muncă ce presupun obligativitatea deținerii cetățeniei române sau a unui stat membru al Uniunii Europene sau în instituții publice cu atribuții și responsabilități în domeniile sectoriale definitorii ale siguranței și securității naționale.

Dacă proveniți din zona de conflict armat din Ucraina și nu dețineți documente care să probeze calificarea profesională sau experiența în activitate necesare ocupării unui loc de muncă, încadrarea în muncă se poate realiza (mai puțin pentru/în profesiile reglementate) în baza declarației pe propria răspundere a dumneavoastră că îndepliniți condițiile de calificare profesională și experiență în activitate necesare ocupării locului de muncă pe care urmează să fiți încadrați.

Prevederile de mai sus nu se aplică în cazul cetățenilor ucraineni proveniți din zona de conflict armat din Ucraina, care doresc să acceadă la ori să exercite în România, în mod independent sau ca salariat, profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist, moașă, medic veterinar și arhitect sau una din profesiile prevăzute la anexele nr. 2,4 și 8 din Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru informații privind recunoașterea documentelor de studii pentru profesiile reglementate, puteți consulta pagina web a Centrului Național pentru Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED).

În acest sens, vă puteți prezenta la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, pentru a fi înregistrat. Datele de contact ale agențiilor pentru ocuparea forței de muncă sunt disponibile pe site-ul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Înregistrarea la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București se face în baza actului de identitate, pașaportului sau a altui document care atestă identitatea.

După înregistrare, aveți acces gratuit la serviciile și măsurile prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

În cadrul serviciilor de informare și consiliere profesională, veți completa, cu sprijinul și sub îndrumarea consilierului de orientare în carieră, o declarație pe propria răspundere.

Declarația este disponibilă în limba română și limba ucraineană.

După parcurgerea activităților din cadrul serviciilor de informare și consiliere profesională, veți fi mediat în muncă pe un loc de muncă vacant care corespunde calificărilor și experienței declarate de dumneavoastră și primți dispoziția de repartizare în vederea prezentării la angajator.

Susținerea interviului sau probei de lucru se efectuează la angajatorul pentru care ați primit dispoziția de repartizare.

În cazul în care veți contacta direct un angajator, fără a mai solicita serviciile agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, veți completa declarația pe propria răspundere prevăzută, împreună cu angajatorul la care urmează să vă încadreze în muncă.

Declarația stă la baza încheierii contractului de muncă.

Modelul declarației prevăzute se poate descărca de pe paginile de internet ale Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Ce tipuri de sprijin pot primi pentru a mă angaja

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă oferă sprijin pentru integrarea pe piața muncii cetățenilor ucraineni, în aceleași condiții ca și pentru cetățenii români.

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin structurile sale teritoriale, oferă următoarele servicii gratuite cetățenilor ucraineni înregistrați în evidențele sale: informare și consiliere profesională; medierea muncii pe locurile de muncă vacante; formare profesională; evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute în contexte non-formale sau informale; servicii de asistență pentru obținerea unui loc de muncă în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European.

Contacte utile:

Adresa: Str. Avalanșei, nr. 20-22, sector 4, București

Telefon: +4 021 303 98 31, Fax: +4 021 303 98 38 ,

e-mail: anofm@anofm.gov.ro

Locuri de muncă vacante declarate de către angajatori: ANOFM.

Date de contact pentru agențiile pentru ocuparea forței de muncă: ANOFM.

Informații succinte traduse în engleză/ucraineană referitoare la serviciile oferite de ANOFM pot fi consultate în pliantul disponibil AICI.

Servicii gratuite oferite cetățenilor ucraineni pentru integrarea pe piața muncii din România

 • Dreptul la muncă – servicii gratuite oferite de ANOFM
 • Pentru mai multe informații privind locurile de muncă vacante accesați ANOFM.

Безкоштовні послуги для громадян України для інтеграції на ринок праці Румунії

 • Право на працю – безкоштовні послуги, які пропонує ANOFM
 • Додаткову інформацію про вакансії можна знайти на сайті

Free services offered to Ukrainian citizens for integration into the Romanian labour market

 • Right to work – free services offered by the National Agency for Employment
 • For more information on job vacancies click HERE

Pot să particip la cursuri gratuite de calificare? Ce trebuie să fac?

Cetățenii ucraineni pot participa la cursuri gratuite de formare profesională organizate de ANOFM, dacă sunt înregistrați la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă. Înregistrarea la agențiile de ocupare a forței de muncă județene și a Municipiului București se face pe baza actului de identitate, a pașaportului sau a altui document care atestă identitatea.

Adulții aflați în căutarea unui loc de muncă pot beneficia de cursuri de calificare gratuite dacă se înregistrează la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București.

Înregistrarea la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București se face în baza actului de identitate, pașaportului sau a altui document care atestă identitatea.

Este necesară echivalarea/recunoașterea diplomelor pentru profesiile specializate  și cum poate fi realizată aceasta?

Pentru practicarea profesiilor de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist, moașă, medic veterinar, arhitect sau una din profesiile prevăzute la anexele nr. 2, 4, 8 din Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea profesiilor reglementate din România, trebuie să vă adresați Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED)/Ministerul Educației pentru detalii privind demersurile necesare recunoașterii/echivalării diplomelor deținute.

Informații utile puteți găsi accesând website-ul CNRED

Informații privind ocupațiile reglementate la practicare, inclusiv în limba ucraineană, găsiți și AICI.

Cetățenii ucraineni proveniți din zona de conflict armat din Ucraina, care doresc să acceadă ori să exercite în România, în mod independent sau ca salariat, profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist, moașă, medic veterinar și arhitect sau una din profesiile prevăzute la anexele nr. 2, 4 și 8 din Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să solicite sprijinul Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor(CNRED), aflat în subordinea Ministerului Educației,  în vederea  recunoașterii și echivalării diplomelor.

Comments are closed.