Alte informații utile

PERMISE DE CONDUCERE ȘI MAȘINI

Pot conduce în România cu permis ucrainean? Cat timp îl pot folosi?

Persoana care posedă un permis de conducere eliberat de autoritățile ucrainene are dreptul de a conduce un autovehicul pe drumurile publice din România, dacă aceasta posedă un permis de conducere valabil, neafectat de vreo restricție cu privire la exercitarea dreptului de a conduce, corespunzător categoriei din care face parte vehiculul respectiv.  

Daca mi-a expirat permisul ucrainean ce trebuie sa fac?

Permisele de conducere pierdute sau furate ori a căror valabilitate a expirat, eliberate de autoritățile competente din Ucraina, nu pot fi preschimbate cu documente similare românești.

Pot să mă angajez ca șofer în România cu permis ucrainean?

Da.

O persoană care beneficiază de protecție temporară trebuie să-și înmatriculeze mașina în România?

 • Legislația națională incidentă în domeniul înmatriculării vehiculelor nu prevede obligativitatea reînmatriculării în România a unui vehicul provenit din străinătate și care figurează înmatriculat în statul respectiv pentru a putea fi pus în circulație pe drumurile publice în mod legal.
 • În măsura în care un cetățean străin își are domiciliul sau reședința pe teritoriul României, există posibilitatea înmatriculării unui vehicul conform legislației naționale la serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor în a căror rază de competență proprietarul își are domiciliul ori reședința.
 • Documentele necesare în vedere efectuării operațiunii de înmatriculare în România a unui vehicul provenit din străinătate sunt următoarele:
  1. cererea solicitantului;
  2. dovada înregistrării în evidența organului fiscal al autorității publice locale în a cărei rază de competență proprietarul sau utilizatorul, în cazul vehiculelor care fac obiectul unui contract de leasing, își are domiciliul, sediul ori reședința în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate.
  3. cartea de identitate a vehiculului, în original și în copie;
  4. documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în forma prevăzută de lege la data dobândirii dreptului de proprietate, în original și în copie.
  5. actul de identitate al solicitantului, în original și în copie;
  6. dovada efectuării inspecției tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia, cu excepția autovehiculelor și remorcilor noi;
  7. copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulație, în termenul de valabilitate a acesteia;
  8. dovada efectuării formalităților vamale de import definitiv sau temporar pentru înmatricularea temporară, în cazul autovehiculelor și al remorcilor dobândite din străinătate, în cazurile prevăzute de lege, în original sau copie legalizată a acesteia;
  9. dovada plății contravalorii certificatului de înmatriculare;
  10. dovada plății contravalorii plăcuțelor cu numărul de înmatriculare;
  11. certificatul de autenticitate al vehiculului, cu excepția vehiculelor noi, a autovehiculelor destinate competițiilor sportive și a vehiculelor istorice;
  12. procura specială în formă autentică, după caz;
  13. documentele de înmatriculare eliberate de autoritățile străine, în original, precum și plăcuțele cu numărul de înmatriculare.

Pot folosi asigurarea auto din Ucraina?

 • Potrivit legislației din domeniul asigurărilor, persoanele fizice care au în proprietate vehicule supuse înmatriculării sau înregistrării în România au obligația să se asigure pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a prejudiciilor produse prin accidente de vehicule în limitele teritoriale prevăzute de Legea nr. 132/2017.
 • Pentru clarificarea acestei împrejurări, apreciem că este necesară emiterea unui punct de vedere de către Biroul Asigurătorilor de Vehicule din România.

SERVICII BANCARE

 

 • documentele necesare deschiderii unui cont bancar sunt: un pașaport internațional si dovada adresei de domiciliu/reședință (ex. extras de cont bancar, factura, contract de proprietate/închiriere). În cazul în care aceste documente nu pot fi prezentate, refugiații pot furniza o carte de identitate națională eliberată în formularea latină (de exemplu, pașaportul național) sau un permis de conducere (eliberat și în formularea latină). Dacă documentele de identitate sunt doar în limba ucraineană, atunci este necesară o traducere autorizată în limba română a acestor documente;
 • principalele produse și servicii care pot fi accesate de refugiații ucraineni: tranzacții valutare la casa de schimb valutar a băncilor (EUR/USD), cont curent în lei și card de debit. 

În funcție de documente și de informațiile transmise, băncile din România pot livra, de asemenea, conturi EUR sau USD și internet banking, pe baza unei abordări bazate pe riscuri, în conformitate cu avizul Autorității Bancare Europene privind aplicarea măsurilor de precauție privind clientela clienților care sunt solicitanți de azil din țări terțe sau teritorii cu risc mai ridicat și cu Directiva 2014/92/UE privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu funcționalități de bază.

Unele dintre bănci deschid conturi curente denominate in lei – gratuit si cu costuri de tranzacționare zero, schimb valutar respectiv lei pentru grivne pe cardurile refugiaților, acorda carduri fizice si acces la o aplicație de internet si la mobile banking si eliminarea comisioanelor la retragerea numerarului de pe cardurile emise de băncile ucrainene.

Comments are closed.